– ett effektivt verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

KODEX är ett skolforms- och åldersneutralt material som steg för steg visar svenska språkets uppbyggnad från det enkla fonemet till flersammansatta helord (inklusive betoning). 

2023 års pristagare för framstående insatser inom området- Svenska Dyslexiföreningen. 

KODEX är ett omfattande, enkelt och användbart material med tydliga multisensoriska övningar som stegvis via avgränsade mål och moment förklarar hur svenska ord konstrueras och stavas.

KODEX vänder sig till elever med läs- och skrivsvårigheter men också till föräldrar och pedagoger som känner att de har behov av mer kunskap och material – specifikt om dyslexi men också mer allmänt om problematik kring läs- och skrivsvårigheter.

 

Material

  • Manual
  • Läs- och skrivtekniska övningar - häfte 
  • Fysiskt material (tavelkort, ordkort och spelplaner)
  • Instruktionsfilmer ( I filmerna ingår även information om hur läs- och skrivsvårigheter påverkar individen.)
  • PDF
  • Support
  • Fri kopiering för Läs- och skrivtekniska övningar, ordkort samt spelplaner (även digitalt via inloggning -Lära förlag)
 Produktionsstöd för detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

 
 
 

Materialet

KODEX har sin bakgrund i stöd för elever med dyslexi men har visat sig effektivt även för andra elever som har problem med att knäcka koden för läsning och stavning. 
Läs mer om KODEX här >Instruktionsfilmer

Titta gärna på KODEX -introduktionsfilm och 8 instruktionsfilmer som demonstrerar hur materialet är uppbyggt och tänkt att användas. 

Se instruktionsfilmerna >

Författare 

Under åren har jag arbetat med elever  som av olika skäl haft svårigheter att få flyt i läsning och skrivning. En viktig del av mitt arbete har varit att sprida goda och effektiva metoder till lärare genom kurser och föreläsningar. Metodiken i KODEX bygger på tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet. Den har visat sig effektiv för dyslektiker men även för elever som kämpar med att lära sig svenska.  

Ann Skoglund