Läromedel
  • Var kan jag få fördjupad kunskap?  
  • Hur ska jag  arbeta? 
  •  Var kan jag få tag i läromedel?                                                           
Dessa tre frågor är vanligast på de många föreläsningar jag gjort runt om i landet.  Det är min förhoppning att KODEX kan vara till stor hjälp för att besvara dessa frågor.

Stöd i undervisningen 

Förutom att läromedlet ger ett stöd i undervisningen så skapar det också en förståelse för de konsekvenser som läs- och skrivsvårigheter ger . 

Bedöma läromedel

KODEX är också ett stöd i att bedöma de läromedel som redan finns på skolan samt vilka övningar som passar in på den nivå eleven befinner sig.


Grundläggande läs- och skrivtekniska övningar

KODEX består av grundläggande läs- och skrivtekniska övningar och ska ses som en ingång och en bro över till digitaliserade övningar för mängdträning och överinlärning.
Detta sker med stöd av avgränsade, systematiska och konkreta multisensoriska delmoment.

 

KODEX för dyslektiker

KODEX är ett unikt pedagogiskt material framtaget för pedagoger som arbetar med elever med lässvårigheter och/eller skrivsvårigheter.   

Om KODEX

KODEX har sin bakgrund i stöd för elever med dyslexi men har visat sig effektivt även för andra elever som har problem med att knäcka koden för läsning och stavning.
Läs mer om KODEX här >

9 instruktionsfilmer

Instruktioner till momenten presenteras både i manual, PDF och i filmer. I filmer och i PDF ingår även konkreta exempel på konsekvenser som tydligt visar inlärningsbördan.  

Därtill uppmärksammas även vikten av kompensatoriska lärverktyg.

Se alla filmerna här >>

Om författaren

Författaren Ann Skoglund har i många år arbetat med elever som av olika skäl haft svårigheter att få flyt i läsning och skrivning.  
Läs mer om Ann Skoglund här >>