Filmer

Här är en introduktionsfilm om KODEX följd av 8 instruktionsfilmer för hur materialet fungerar och är tänkt att användas. 

Film 1: Introduktion - ” Allt hänger ihop!”

 •  Målgrupp och syfte
 • Moment och mål
 • Forskning

Film 2: Hur gör vi när vi läser?

"Vi kastar ett öga"
 • Automatisering och ordbild
 • Läshastighet
 • Arbetsminne
 • Matteuseffekten
 • Kompensation och bemötande

Film 3: Fonem och grafem

Ljud och tecken 
 • Fonemisk och fonologisk medvetenhet
 • Syntes/ segmentering/ position/ subtraktion
 • Grafem : Lika / olika

Film 4: Konsonanter

"Vad är det som händer?"
 • Ljudbild/ordbild
 • Flytande/stoppkonsonanter
 • Luft eller inte luft?
 • Konsonantanhopning 
 • Artikulation

Film 5: Vokaler

"Vad är ett svenskt grundord?"
 • Bildminne
 • Diskriminering
 • Ordstam
 • Lyssna/höra/betona


Film 6: Stavelser

"Det är olika vad som funkar"
 • Stavelser: 2- flerstaviga
 • Teknik
 • Betoning
 • Eftersägningsövningar

Film 7: Långa ord

"Hur bygger vi ord?"
 • Sammansatta ord
 • Stavelseharmoni
 • Prefix/ Suffix

Film 8: Ljudstridiga ord

"Huvudspåret gäller"
 • Dubbelteckning
 • Betoning- det långa ljudet
 • Ljudstridiga: Huvudregel, individer och undantag
 • Å och Ä

Film 9: Substantiv och verb 

"Det finns ett budskap"
 •  Substantiv och verb - ändelser 
 • Sammanfattning av KODEX