KODEX av Ann Skoglund

Hej och välkommen!

Jag har under 20 år arbetat inom folkbildning och kommunal vuxenutbildning som specialpedagog/dyslexi och dyskalkyli. Under åren har jag arbetat tillsammans med elever som av olika skäl haft svårigheter att få flyt i läsning och skrivning. Det gäller såväl svenska som engelska.   

I det arbetet har screening, utredning och möjlighet till  ominlärning varit en stor del. En annan viktig del av mitt arbete har varit att sprida goda och effektiva metoder till lärare genom kurser och föreläsningar. 

KODEX är ett läromedel som vuxit fram under åren och bygger på tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet. Arbetssättet och materialet har visat sig effektiv för dyslektiker men även för elever som av andra orsaker kämpar med läsning och skrivning.  

Välkommen till KODEX !

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).